รายชื่อสมาชิก :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า : บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด : บริษัท ไบโอแลป จำกัด : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด : บริษัท โอสถสภา จำกัด : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด : บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด : บริษัท สยามเภสัช จำกัด : บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด : บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด : บริษัท โอลันเคม-เมด จำกัด : บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด : บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด : บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวบราเดอร์ส : บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) : บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด : บริษัท วิทยาศรม จำกัด : บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด : บริษัท มิลลิเมด จำกัด : บริษัท ลินาเรียเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท อินเตอร์ไทยฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด : บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจัดแสงไทยกำปะนี : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด : บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด : บริษัท วี.เอส. ฟาร์ม่า (1971) จำกัด : บริษัทห้างยาไทย 1942 จำกัด : บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด : บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด : บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลท์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง,บจก. : บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด : บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด : บริษัท ยูนีซัน จำกัด : บริษัท ศิริบัญชา จำกัด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาตาร์แลบ : บริษัทยูโทเปี้ยนจำกัด : บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด : บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด : บริษัทเภสัชกรรมนครพัฒนาจำกัด : บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 2559-2560


1.     นายเชิญพร   เต็งอำนวย                                     นายกสมาคม

บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่าจำกัด

       46, 46/1-2   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40   บางยี่ขัน   บางพลัด   กรุงเทพฯ   10700

       โทร. 0-2433-0061-6, 083-137-8899, 086-354-7777           โทรสาร  0-2433-0076

       e-mail : chernpornoffice@gmail.com

 

2.     นางลลนา  เสตสุบรรณ                                           อุปนายก

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด              

63  ถนนร่มเกล้า ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ   10520

        โทร.  0-2737-6717, 081-846-2755                                     โทรสาร 0-2360-8729

e-mail : lalana@berlinpharm.com

 

3.     นายสุทธินัย  ธเนศวรกุล                                           อุปนายก

        บริษัท ยูนีซัน จำกัด

        39 ม. 4 ตำบลคลองอุดมชลจร  อำเภอเมือง  ฉะเชิงเทรา  24000

        โทร. 0-2274-3036,  081-421-4174                                    โทรสาร  0-274-3977

 e-mail : export@unisonlab.com

 

4.        นายไพศาล  เวชพงศา                                              อุปนายก

บริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัด

       19/5 หมู่ ถนนเพชรเกษม  ต. ท่าพระยา  อ. นครชัยศรี  นครปฐม  73120

       โทร.  034- 227938-42, 081-874-3998                                โทรสาร  034- 227938

e-mail : leopardmedical@hotmail.com

 

5.    ดร. นิลสุวรรณ   ลีลารัศมี                                         เหรัญญิก

       บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัด

       28/9 ม. 4 ต.บางแม่นาง อ. บางใหญ่ นนทบุรี 11140

       โทร. 0-2151-8755, 0-2191-8755, 081-488-6507                โทรสาร  0-2191-8756

       E-mail : nilsuwan.leelarasame73@gmail.com

 

6.     นายรชฎ   ถกลศรี                                                    เลขาธิการ

บริษัทไบโอแลปจำกัด

       625   นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 เอ  อ. เมือง   จ. สมุทรปราการ   10280

       โทร.  0-2709-3121-2, 0-2709-3467,  081-813-5970           โทรสาร  0-2324-0080

e-mail : rachod.t@biolab.co.th


7.    นางเย็นใจ  จิตรถเวช                                               กรรมการ

       บริษัทสยามเภสัชจำกัด

       171/1-2  ซอยโชคชัยร่วมมิตร  ถนนวิภาวดีรังสิต  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทร.  0-2625-9999,0-2625-9535, 081-833-9313               โทรสาร  0-2276-1543

 e-mail : yenjai.jithavech@siampharmaceutical.com

 

8.     นายศักดา  เสมา                                                     กรรมการ

        บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

        76 หมู่ 10 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม  73130

        โทร. 034-298117-20,  081-407-7474                                 โทรสาร  034-298117-20 ต่อ 214       e-mail : sakda@rx.co.th

 

9.    นางสุวลี  วัฒนาศรีโรจน์                                           กรรมการ

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

280  ซอยสบายใจ  ถนนสุทธิสาร  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทร.  0-2275-6053-9,  081-455-9799                                 โทรสาร  0-2277-7350

 e-mail : suwalee@togroupthailand.com

 

10.   นายบุศรินทร์   วนาสวัสดิ์                                         กรรมการ

        บริษัทโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคจำกัด

        2038   สุขุมวิท   บางจาก   กรุงเทพฯ   10250

        โทร.  0-2311-0111, 0-2311-0015-9, 081-655-5493            โทรสาร  0-2331-5697

        e-mail : atlantic@atlanticlab.com

 

11.  นายวโรดม   วีระภุชงค์                                             กรรมการ

       บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด

       94/7   . งามวงศ์วาน   อ. เมือง   จ. นนทบุรี   11000

       โทร. 0-2555-9999, 081-803-5555                                       โทรสาร  0-2589-6557

       E-mail : varodomv@thainakorn.com

 

12.   นายเกษม  กาญจนวงศ์                                           กรรมการ

  บริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์จำกัด

  2-4   ถนนลาดพร้าว 82   วังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310

  โทร.  0-2530-0590-4, 089-452-1425                                 โทรสาร   0-2530-1228

e-mail : kasem.kan@gmail.com

 

13.   นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์                                            กรรมการ

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

1/1 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2943-0935-7 ต่อ 111, 081-640-3096                        โทรสาร  0-2510-7874

e-mail : compharm@chumchon.co.th

 

14.  น.ส. สุภัคเพ็ญ  กฤตยาหรรษ์                                   กรรมการ

       ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี

       783   ถนนเจริญนคร   บางปะกอก   ราษฎร์บูรณะ   กรุงเทพฯ   10140

       โทร. 0-2468-1412, 0-2468-1194, 089-200-5586                 โทรสาร  0-2476-1366

       e-mail : krungdeb@ksc.th.com

 

15.   นายศุภชัย  สายบัว                                                  กรรมการ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแซ่เสา  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  ราชบุรี  70000

โทร. 032-719-900, 081-880-4579                                     โทรสาร  032-719-917

e-mail :  subhachai@bangkoklab.co.th

 

16.   นายสาธิต  ส่งวิรุฬห์                                                กรรมการ

บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด

21/51 อาคารไทยวา 1 ชั้น 18  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120

โทร.  0-2285-0339-45,  081-824-6337                              โทรสาร  0-2285-0350

e-mail : sathit@unilab.co.th

 

17.   นายพิพัฒน์  จำรัสโรจน์                                           กรรมการ

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

109 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.13 อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร.  0-23169419-21, 081-6494608                                  โทรสาร 0-2752-0547

e-mail : sales@polipharm.com


Log in
Search
The Web Only Your Site
Newsletter
 
ติดต่อสมาคม

ที่อยู่ 188/107 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-863-5106, 02-866-1803
โทรสาร 02-863-5108

e-mail : tpma@truemail.co.th