รายชื่อสมาชิก :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า : บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด : บริษัท ไบโอแลป จำกัด : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด : บริษัท โอสถสภา จำกัด : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด : บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด : บริษัท สยามเภสัช จำกัด : บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด : บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด : บริษัท โอลันเคม-เมด จำกัด : บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด : บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด : บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวบราเดอร์ส : บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) : บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด : บริษัท วิทยาศรม จำกัด : บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด : บริษัท มิลลิเมด จำกัด : บริษัท ลินาเรียเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท อินเตอร์ไทยฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด : บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจัดแสงไทยกำปะนี : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด : บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด : บริษัท วี.เอส. ฟาร์ม่า (1971) จำกัด : บริษัทห้างยาไทย 1942 จำกัด : บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด : บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด : บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลท์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง,บจก. : บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด : บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด : บริษัท ยูนีซัน จำกัด : บริษัท ศิริบัญชา จำกัด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาตาร์แลบ : บริษัทยูโทเปี้ยนจำกัด : บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด : บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด : บริษัทเภสัชกรรมนครพัฒนาจำกัด : บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 2561-2562


 1. นายกสมาคม     (บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่าจำกัด) 
 1. อุปนายก           (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด)
 1. อุปนายก           (บริษัท ยูนีซัน จำกัด)
 1. อุปนายก           (บริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัด)
 1. อุปนายก           (บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน))
 1. เลขาธิการ         (บริษัทไบโอแลปจำกัด)
 1. เหรัญญิก          (บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทสยามเภสัชจำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคจำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด)
 1. กรรมการ          (ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี)
 1. กรรมการ          (บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทเภสัชกรรมศรีประสิทธิ์จำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทแอดวานซ์ฟาร์มาซูติคอลแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด)
 1. กรรมการ          (บริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์จำกัด)
Log in
Search
The Web Only Your Site
Newsletter
 
ติดต่อสมาคม

ที่อยู่ 188/107 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-863-5106, 02-866-1803
โทรสาร 02-863-5108

e-mail : tpma@truemail.co.th